Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2019/10 - 2020/10

  År/Månad Förändring Förändring
2019/10 2020/10 2019/10 - 2020/10 2019/10 - 2020/10
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning        
Båda könen Befolkning totalt 4 130 4 131 1 0,0
Arbetskraft totalt 2 725 2 733 8 0,3
- sysselsatta 2 557 2 530 -26 -1,0
- arbetslösa 169 203 34 20,1
Ej i arbetskraften 1 405 1 398 -7 -0,5
Män Befolkning totalt 2 076 2 078 1 0,1
Arbetskraft totalt 1 408 1 430 21 1,5
- sysselsatta 1 313 1 322 9 0,7
- arbetslösa 96 108 12 12,4
Ej i arbetskraften 668 648 -20 -3,0
Kvinnor Befolkning totalt 2 054 2 053 0 0,0
Arbetskraft totalt 1 317 1 304 -13 -1,0
- sysselsatta 1 244 1 209 -35 -2,8
- arbetslösa 73 95 22 30,3
Ej i arbetskraften 737 750 13 1,8

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tatu Leskinen 029 551 3285, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 24.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. oktober 2020, Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2019/10 - 2020/10 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/10/tyti_2020_10_2020-11-24_tau_002_sv.html