Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2019/10 - 2020/10

  År/Månad Förändring Förändring
2019/10 2020/10 2019/10 - 2020/10 2019/10 - 2020/10
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 557 2 530 -26 -1,0
15-64 2 466 2 446 -21 -0,8
15-24 242 208 -34 -14,1
25-34 549 549 0 0,0
35-44 606 614 8 1,3
45-54 575 569 -6 -1,0
55-64 495 506 11 2,3
65-74 90 85 -5 -6,1
Män 15-74 1 313 1 322 9 0,7
15-64 1 261 1 265 4 0,3
15-24 123 109 -14 -11,6
25-34 299 296 -3 -1,1
35-44 318 322 5 1,4
45-54 285 290 5 1,8
55-64 237 248 11 4,9
65-74 51 57 6 11,0
Kvinnor 15-74 1 244 1 209 -35 -2,8
15-64 1 205 1 181 -24 -2,0
15-24 118 99 -20 -16,7
25-34 250 253 3 1,3
35-44 288 291 3 1,2
45-54 291 279 -11 -3,8
55-64 258 258 0 0,0
65-74 39 28 -11 -28,3

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tatu Leskinen 029 551 3285, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 24.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. oktober 2020, Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2019/10 - 2020/10 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/10/tyti_2020_10_2020-11-24_tau_006_sv.html