Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2020/08 - 2021/08

  År/Månad Förändring
2020/08 2021/08 2020/08 - 2021/08
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 70,1 73,4 3,3
Män 71,6 74,2 2,6
Kvinnor 68,5 72,5 4,0
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 7,8 6,5 -1,4
Män 7,9 6,8 -1,1
Kvinnor 7,8 6,1 -1,7
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 65,2 67,1 2,0
Män 68,1 69,7 1,6
Kvinnor 62,2 64,5 2,2

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Hannula 029 551 2924, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 21.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. augusti 2021, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2020/08 - 2021/08 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/08/tyti_2021_08_2021-09-21_tau_001_sv.html