Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2020/08 - 2021/08

  År/Månad Förändring
2020/08 2021/08 2020/08 - 2021/08
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 60,1 62,8 2,7
15-64 70,1 73,4 3,3
15-24 37,8 44,3 6,5
25-34 75,4 80,9 5,5
35-44 82,8 83,9 1,1
45-54 85,3 86,0 0,7
55-64 65,7 68,4 2,6
65-74 12,2 11,5 -0,6
Män 15-74 62,7 65,0 2,3
15-64 71,6 74,2 2,6
15-24 34,5 45,2 10,7
25-34 83,5 81,6 -1,9
35-44 86,5 86,7 0,2
45-54 83,8 86,3 2,5
55-64 65,9 67,9 1,9
65-74 16,6 16,3 -0,3
Kvinnor 15-74 57,4 60,6 3,2
15-64 68,5 72,5 4,0
15-24 41,3 43,4 2,1
25-34 66,9 80,2 13,3
35-44 78,9 81,0 2,0
45-54 86,8 85,7 -1,1
55-64 65,5 68,9 3,3
65-74 8,2 7,3 -0,9

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Hannula 029 551 2924, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 21.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. augusti 2021, Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2020/08 - 2021/08 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/08/tyti_2021_08_2021-09-21_tau_007_sv.html