Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 16. Relativa arbetslöshetstal efter kön och ålder 2020/08 - 2021/08

  År/Månad Förändring
2020/08 2021/08 2020/08 - 2021/08
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 7,8 6,5 -1,4
15-64 8,1 6,6 -1,5
15-24 17,9 10,1 -7,8
25-34 8,1 5,2 -2,9
35-44 6,6 6,0 -0,6
45-54 5,6 5,5 -0,1
55-64 7,3 8,1 0,8
Män 15-74 7,9 6,8 -1,1
15-64 8,2 7,0 -1,2
15-24 22,5 6,6 -15,9
25-34 6,3 7,4 1,1
35-44 6,0 6,6 0,6
45-54 5,9 5,9 0,0
55-64 8,1 8,4 0,3
Kvinnor 15-74 7,8 6,1 -1,7
15-64 7,9 6,2 -1,8
15-24 13,1 13,7 0,6
25-34 10,4 2,8 -7,6
35-44 7,2 5,2 -2,0
45-54 5,3 5,2 -0,2
55-64 6,5 7,8 1,3

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Hannula 029 551 2924, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 21.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. augusti 2021, Tabellbilaga 16. Relativa arbetslöshetstal efter kön och ålder 2020/08 - 2021/08 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/08/tyti_2021_08_2021-09-21_tau_016_sv.html