Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2021/01 - 2022/01

År/Månad Förändring
2021/01 2022/01 2021/01 - 2022/01
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 69,1 71,5 2,4
Män 69,9 71,7 1,7
Kvinnor 68,3 71,3 3,0
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 8,8 7,5 -1,3
Män 9,3 7,7 -1,6
Kvinnor 8,3 7,3 -1,0
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 65,0 66,4 1,5
Män 67,6 67,8 0,3
Kvinnor 62,4 65,0 2,6

Källa: Arbetskraftsundersökning 2022, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Hannula 029 551 2924, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 22.2.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. januari 2022, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2021/01 - 2022/01 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2022/01/tyti_2022_01_2022-02-22_tau_001_sv.html