Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Befolkning efter kön och ålder 2021/01 - 2022/01

År/Månad Förändring Förändring
2021/01 2022/01 2021/01 - 2022/01 2021/01 - 2022/01
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp
Båda könen 15-74 4 127 4 122 -5 -0,1
15-64 3 419 3 419 0 0,0
15-24 607 608 1 0,2
25-34 709 711 3 0,4
35-44 713 716 3 0,4
45-54 665 663 -3 -0,4
55-64 725 721 -4 -0,6
65-74 708 703 -5 -0,7
Män 15-74 2 076 2 076 0 0,0
15-64 1 743 1 745 2 0,1
15-24 309 311 1 0,5
25-34 368 369 1 0,3
35-44 363 365 2 0,5
45-54 344 343 -1 -0,2
55-64 359 357 -2 -0,5
65-74 333 331 -2 -0,5
Kvinnor 15-74 2 051 2 045 -5 -0,3
15-64 1 675 1 674 -2 -0,1
15-24 298 297 0 0,0
25-34 341 342 2 0,5
35-44 349 350 1 0,2
45-54 322 320 -2 -0,6
55-64 366 364 -2 -0,6
65-74 375 372 -3 -0,9

Källa: Arbetskraftsundersökning 2022, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Hannula 029 551 2924, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 22.2.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. januari 2022, Tabellbilaga 3. Befolkning efter kön och ålder 2021/01 - 2022/01 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2022/01/tyti_2022_01_2022-02-22_tau_003_sv.html