Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2021/01 - 2022/01

År/Månad Förändring
2021/01 2022/01 2021/01 - 2022/01
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp
Båda könen 15-74 59,2 61,5 2,2
15-64 69,1 71,5 2,4
15-24 34,6 36,7 2,1
25-34 74,9 76,0 1,1
35-44 82,1 85,6 3,6
45-54 82,8 84,3 1,5
55-64 67,2 70,6 3,5
65-74 11,5 12,7 1,2
Män 15-74 61,3 62,6 1,4
15-64 69,9 71,7 1,7
15-24 34,4 36,5 2,1
25-34 76,6 76,7 0,1
35-44 85,9 87,1 1,3
45-54 81,5 84,0 2,5
55-64 66,5 69,3 2,8
65-74 15,8 14,9 -0,9
Kvinnor 15-74 57,2 60,3 3,1
15-64 68,3 71,3 3,0
15-24 34,9 36,9 2,0
25-34 73,0 75,1 2,1
35-44 78,1 84,1 5,9
45-54 84,1 84,6 0,5
55-64 67,9 71,9 4,1
65-74 7,7 10,7 3,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2022, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Hannula 029 551 2924, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 22.2.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. januari 2022, Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2021/01 - 2022/01 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2022/01/tyti_2022_01_2022-02-22_tau_007_sv.html