Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2021/02 - 2022/02

År/Månad Förändring
2021/02 2022/02 2021/02 - 2022/02
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 70,0 72,7 2,7
Män 69,8 72,3 2,5
Kvinnor 70,3 73,2 2,9
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 8,3 6,7 -1,6
Män 9,4 7,4 -2,0
Kvinnor 7,1 5,9 -1,2
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 65,5 66,8 1,3
Män 67,5 68,3 0,8
Kvinnor 63,6 65,4 1,8

Källa: Arbetskraftsundersökning 2022, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 22.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. februari 2022, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2021/02 - 2022/02 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2022/02/tyti_2022_02_2022-03-22_tau_001_sv.html