Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2021/02 - 2022/02

År/Månad Förändring Förändring
2021/02 2022/02 2021/02 - 2022/02 2021/02 - 2022/02
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp
Båda könen 15-74 2 481 2 570 89 3,6
15-64 2 395 2 486 91 3,8
15-24 212 241 29 13,8
25-34 534 574 40 7,5
35-44 605 617 12 1,9
45-54 558 563 5 0,9
55-64 486 491 5 1,0
65-74 86 84 -2 -2,3
Män 15-74 1 269 1 313 43 3,4
15-64 1 216 1 262 46 3,8
15-24 104 123 19 17,9
25-34 282 302 20 7,1
35-44 314 323 9 2,8
45-54 277 285 8 2,9
55-64 238 228 -10 -4,2
65-74 53 51 -2 -4,7
Kvinnor 15-74 1 212 1 258 46 3,8
15-64 1 179 1 225 46 3,9
15-24 108 118 11 9,8
25-34 252 272 20 8,0
35-44 291 294 3 1,0
45-54 281 277 -3 -1,1
55-64 248 263 15 6,0
65-74 33 33 1 1,6

Källa: Arbetskraftsundersökning 2022, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 22.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. februari 2022, Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2021/02 - 2022/02 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2022/02/tyti_2022_02_2022-03-22_tau_006_sv.html