Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2021/02 - 2022/02

År/Månad Förändring
2021/02 2022/02 2021/02 - 2022/02
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp
Båda könen 15-74 60,1 62,4 2,2
15-64 70,0 72,7 2,7
15-24 35,0 39,7 4,7
25-34 75,3 80,7 5,4
35-44 84,8 86,2 1,4
45-54 83,9 84,9 1,0
55-64 67,0 68,1 1,1
65-74 12,1 11,9 -0,2
Män 15-74 61,1 63,2 2,1
15-64 69,8 72,3 2,5
15-24 33,8 38,7 4,9
25-34 78,6 82,2 3,5
35-44 85,8 87,8 2,0
45-54 80,9 84,7 3,8
55-64 65,0 64,2 -0,8
65-74 15,9 15,3 -0,6
Kvinnor 15-74 59,1 61,5 2,4
15-64 70,3 73,2 2,9
15-24 36,2 40,8 4,6
25-34 71,9 79,1 7,2
35-44 83,8 84,5 0,7
45-54 87,0 85,2 -1,8
55-64 69,1 71,9 2,8
65-74 8,8 9,0 0,2

Källa: Arbetskraftsundersökning 2022, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 22.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. februari 2022, Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2021/02 - 2022/02 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2022/02/tyti_2022_02_2022-03-22_tau_007_sv.html