Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

StatFin-tidsserietabellerna gällande arbetskraftsundersökningen

Fr.o.m. 24.10.2006 är StatFin-tidsserietabellerna gällande arbetskraftsundersökningen i PX-Web-format. Uppgiftsinnehållet i tabellerna är oförändrat.


Senast uppdaterad 23.10.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2006-10-23_uut_001_sv.html