Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Säsongrensning av tidsserierna i arbetskraftsundersökningen med TRAMO/SEATS-metoden

Säsongrensningsmetoden i arbetskraftsundersökningen har reviderats fr.o.m.19.6.2007. Vid säsongrensningen används nu TRAMO/SEATS-metoden med Demetra-programmen, som Eurostat rekommenderar. Tidigare gjordes säsongrensningen med X11-Arima-metoden.

Övergången till den nya säsongrensningsmetoden innebär inga förändringar i tolkningen och användningen av arbetskraftsundersökningens säsongrensade tidsserier. Resultaten med den nya TRAMO/SEATS-metoden avviker inte väsentligt från resultaten med den gamla X11-Arima-metoden. Trenden rapporteras som resultat av säsongrensningen i arbetskraftsundersökningen så som tidigare.

Ytterligare information om säsongrensningen och trender finns på arbetskraftsundersökningens ingångssida under Metodbeskrivningar (på finska).


Senast uppdaterad 19.6.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_uut_001_sv.html