Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Utländska dotterbolag efter näringsgren 2015

  Antalet bolag Personal Omsättning (miljoner euro)
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 1 272 49 910 27 428
Tillverkning 545 72 197 32 587
Informations- och kommunikationsverksamhet 338 21 507 8 110
Byggverksamhet 229 12 477 4 057
Transport och magasinering 201 12 782 3 898
Försörjning av el gas värme och kyla 18 781 1 143
Verksamhet inom juridik ekonomi vetenskap och teknik 462 16 092 3 192
Uthyrning fastighetsservice resetjänster och and stödtjänster 186 24 659 2 851
Fastighetsverksamhet 454 628 463
Vård och omsorg; sociala tjänster 133 10 989 946
Annan 589 19 776 1 513
Total 4 427 241 796 86 188

Källa: Utländska dotterbolag i Finland 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 16.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska dotterbolag i Finland [e-publikation].
ISSN=1797-9560. 2015, Tabellbilaga 2. Utländska dotterbolag efter näringsgren 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ulkoy/2015/ulkoy_2015_2016-12-16_tau_002_sv.html