Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Jämförelsen mellan förhandsuppgifterna om befolkningsförändringarna åren 2009–2010

Kvartal och år Levande födda Döda      Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner 1) Invandring Utvandring Netto- invandring Hela föränd- ringen Äktenskap Skils- mässor
1. kvartal 2010 15 060 13 082 1 978 50 663 5 172 2 666 2 506 4 484 4 567 3 458
2. kvartal 2010 15 175 12 328 2 847 67 791 5 764 2 435 3 329 6 176 6 919 3 432
3. kvartal 2010 15 990 12 479 3 511 90 960 8 302 4 137 4 165 7 676 12 655 3 522
4. kvartal 2010 14 755 12 901 1 854 59 896 5 374 2 492 2 882 4 736 5 913 3 229
I-IV 2010 60 980 50 790 10 190 269 310 24 612 11 730 12 882 23 072 30 054 13 641
1. kvartal 2009 14 815 13 650 1 165 50 508 5 876 2 958 2 918 4 083 4 733 3 493
2. kvartal 2009 15 297 12 263 3 034 64 884 5 967 2 689 3 278 6 312 7 309 3 332
3. kvartal 2009 15 769 11 378 4 391 88 559 8 023 3 841 4 182 8 573 13 133 3 443
4. kvartal 2009 14 536 12 453 2 083 58 017 5 524 2 427 3 097 5 180 4 711 3 277
I-IV 2009 60 417 49 744 10 673 261 968 25 390 11 915 13 475 24 148 29 886 13 545
I-IV2010*- I-IV 2009* 563 1 046 -483 -778 -185 -593 -1 076 168 96
1) Statistikårets områdesindelning. Uppgifterna om omflyttningar mellan kommuner åren 2009 och 2010 är inte jämförbara på grund av ändringar i kommunindelningen.

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, Merja Eskelinen (09) 1734 3255, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 20.1.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2010, Tabellbilaga 3. Jämförelsen mellan förhandsuppgifterna om befolkningsförändringarna åren 2009–2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2010/12/vamuu_2010_12_2011-01-20_tau_003_sv.html