Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2011 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2010, kvartal I-IV

Område/landskap Födelseöverskott Nettoflyttning mellan landskapen Nettoinvandring   Hela förändringen       
2011*       Förändring 2011*       Förändring 2011*      Förändring 2011*      Förändring
HELA LANDET 9 522 -571 - - 15 773 2 042 25 295 1 446
FASTA FINLAND 9 513 -527 -72 -31 15 522 1 974 24 963 1 387
Nyland 7 313 -67 2 132 245 6 932 1 435 16 377 1 610
Egentliga Finland 383 -128 602 -93 1 028 -40 2 013 -256
Satakunta -403 4 -407 -123 350 13 -460 -105
Egentliga Tavastland 76 170 260 -273 354 71 690 -37
Birkaland 1 087 -2 1 416 30 949 -62 3 452 -35
Päijänne-Tavastland -262 -44 303 -81 412 76 453 -49
Kymmenedalen -567 -75 -581 -205 595 -41 -553 -318
Södra Karelen -381 -72 -437 -31 415 7 -403 -87
Södra Savolax -682 126 -536 -210 284 59 -934 -34
Norra Savolax -257 -26 -67 318 499 131 175 414
Norra Karelen -103 282 -308 -189 435 29 24 120
Mellersta Finland 300 -189 -23 -59 426 105 703 -150
Södra Österbotten 37 48 -229 122 416 78 224 244
Österbotten 390 -200 -174 267 906 152 1 122 214
Mellersta Österbotten 253 -7 -244 -71 147 25 156 -34
Norra Österbotten   2 629 -197 -381 177 649 51 2 897 42
Kajanaland -324 -130 -673 -70 204 -8 -793 -232
Lappland 24 -20 -725 215 521 -107 -180 80
ÅLAND 9 -44 72 31 251 68 332 59
  • Områdesindelningen 1.1.2011

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Eskelinen (09) 1734 3255, Irma Pitkänen (09) 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2011, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2011 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2010, kvartal I-IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2011/12/vamuu_2011_12_2012-01-26_tau_004_sv.html