Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2012 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2011, kvartal I–II

Område/landskap 1) Födelseöverskott Nettoflyttning mellan landskapen Nettoinvandring   Hela förändringen       
2012*       Förändring 2012*       Förändring 2012*      Förändring 2012*      Förändring
HELA LANDET 3 131 -683 - - 6 700 -684 9 831 -1 367
FASTA FINLAND 3 133 -689 -49 -10 6 575 -658 9 659 -1 357
Nyland 3 234 -158 2 167 253 2 953 -168 8 354 -73
Egentliga Finland -29 -117 -123 -136 437 -74 285 -327
Satakunta -305 -105 -94 64 209 43 -190 2
Egentliga Tavastland -30 -59 47 -18 220 53 237 -24
Birkaland 557 115 589 192 275 -149 1 421 158
Päijänne-Tavastland -152 88 195 -122 185 28 228 -6
Kymmenedalen -340 26 -2 39 295 -14 -47 51
Södra Karelen -262 -60 -200 50 214 74 -248 64
Södra Savolax -455 -93 -122 -68 227 75 -350 -86
Norra Savolax -323 -160 -307 -73 213 21 -417 -212
Norra Karelen -196 -85 -206 7 164 -42 -238 -120
Mellersta Finland 93 -29 -411 7 231 -35 -87 -57
Södra Österbotten 23 9 119 -93 146 -50 288 -134
Österbotten 189 -55 -444 -66 267 -190 12 -311
Mellersta Österbotten 70 -26 -24 50 63 -11 109 13
Norra Österbotten   1 290 54 -483 -194 227 -88 1 034 -228
Kajanaland -184 24 -192 65 67 -34 -309 55
Lappland -47 -58 -558 33 182 -97 -423 -122
ÅLAND -2 6 49 10 125 -26 172 -10
1) Områdesindelningen 1.1.2012

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja-Liisa Helminen 09 1734 3273, Irma Pitkänen 09 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.7.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. juni 2012, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2012 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2011, kvartal I–II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2012/06/vamuu_2012_06_2012-07-24_tau_004_sv.html