Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.11.2012

Den preliminära folkmängden i Finland 5 422 950 i slutet av oktober

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 422 950 i slutet av oktober 2012. Folkmängden i Finland ökade under januari-oktober med 21 700 personer, dvs. med 800 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 14 250 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 7 450 personer.

Folkökningen månadsvis 2010–2012*

Folkökningen månadsvis 2010–2012*

Enligt de preliminära uppgifterna för januari-oktober flyttade 26 150 personer till Finland från utlandet, medan 11 900 personer flyttade från Finland. Antalet invandringar var 1 100 och antalet utvandringar 950 fler jämfört med året innan. Av invandrarna var 6 750 och av utvandrarna 8 300 finska medborgare.

Under januari-oktober föddes 50 250 barn, dvs. 300 barn färre än under motsvarande period år 2011. Antalet döda var 42 850, dvs. 650 personer fler än året innan.

Antalet flyttningar mellan kommuner uppgick till 240 250 i slutet av oktober. Detta var 1 300 flyttningar färre än året innan enligt 2012 års kommunindelning.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen 09 1734 3262, Marja-Liisa Helminen 09 1734 3273, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (213,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 22.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. oktober 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2012/10/vamuu_2012_10_2012-11-22_tie_001_sv.html