Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.7.2013

Den preliminära folkmängden i Finland 5 436 678 i slutet av juni

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 436 678 i slutet av juni. Folkmängden i Finland ökade under första halvåret 2013 med 10 000 personer, dvs. med 340 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 7 480 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 2 520 personer.

Folkökningen månadsvis 2011–2013*

 Folkökningen månadsvis 2011–2013*

Enligt den preliminära statistiken för januari-juni flyttade 13 200 personer till Finland från utlandet, medan 5 720 personer flyttade från Finland till utlandet. Antalet invandringar var 290 och antalet utvandringar 410 färre än året innan. Av invandrarna var 3 820 och av utvandrarna 3 920 finska medborgare.

Under första halvåret föddes 29 020 barn, dvs. 620 färre barn än under motsvarande period år 2012. Antalet döda var 26 500, dvs. 150 personer färre än året innan.

Enligt de preliminära uppgifterna uppgick antalet flyttningar mellan kommuner till 117 890 i slutet av juni. Detta var 5 040 flyttningar färre än under januari-juni året innan enligt 2013 års kommunindelning.

Enligt de preliminära uppgifterna efter landskap ökade folkmängden i tio landskap och minskade i nio under januari–juni. Både den naturliga befolkningsförändringen och den totala nettoflyttningen var positiva i Nyland, Birkaland, Mellersta Österbotten och på Åland. I Lappland, Kajanaland, Norra och Södra Karelen samt i Norra Savolax var både den naturliga befolkningsförändringen och den totala nettoflyttningen negativa.

Folkmängden ökade under januari–juni kvantitativt sett mest i Nyland, där ökningen uppgick till 9 290 personer. Näst mest ökade befolkningen i Birkaland, med 1 190 personer. I förhållande till folkmängden var folkökningen störst i Nyland och på Åland, 5,9 och 5,1 promille respektivt. Befolkningsförlusten var kvantitativt sett störst i Lappland, där minskningen var 630 personer. I Södra Savolax minskade folkmängden med 420 personer, vilket var den näst största befolkningsförlusten. Relativt sett störst var befolkningsförlusten i Lappland, där minskningen var 3,5 promille. Den relativa befolkningsförlusten i Kajanaland var närmast siffran för Lappland och uppgick till 2,9 promille.

Den relativa ökningen av folkmängden tilltog under januari–juni mest i Kajanaland och Egentliga Finland. I Kajanaland var befolkningsförlusten visserligen 2,9 promille, men under motsvarande period året innan var den ännu större, dvs. 3,7 promille. I Egentliga Finland var den relativa ökningen av folkmängden under årets första hälft 1,3 promille, vilket var en ökning med 0,6 promilleenheter jämfört med den relativa ökningen under januari–juni 2012.

Enligt de preliminära uppgifterna avtog den relativa folkökningen mest på Åland och i Lappland. På Åland var den relativa ökningen av folkmängden 5,1 promille, då den året innan var 6,7 promille. I Lappland var den relativa befolkningsförändringen -3,5 promille, dvs. en minskning med 1,2 promilleenheter jämfört med året innan.

Under januari–juni visade Åland och Nyland det relativt sett största inflyttningsöverskottet på grund av omflyttningen mellan kommuner och den internationella omflyttningen. På Åland var inflyttningsöverskottet 4,3 promille och i Nyland 4,0 promille enligt 2013 års landskapsindelning. Det relativt sett största utflyttningsöverskottet uppvisade Lappland och Mellersta Finland, -2,9 och -1,9 promille respektivt.

Stadsregionerna fick i början av året ett inflyttningsöverskott på 800 personer i omflyttningen mellan kommuner, medan överskottet under motsvarande period året innan var 350 personer. Statistiken baserar sig på stadsregionsklassifikationen av befolkningsstatistik. Centralkommunernas utflyttningsöverskott var 80 personer, då det året innan var 1 720 personer. Kranskommunerna i centralkommuner hade under januari–juni ett inflyttningsöverskott på 880 personer, en minskning med 1 190 personer från året innan.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 09 1734 3401, Irma Pitkänen 09 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (292,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 23.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. juni 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2013/06/vamuu_2013_06_2013-07-23_tie_001_sv.html