Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Jämförelsen mellan förhandsuppgifterna om befolkningsförändringarna åren 2013 och 2012

År/ förändring Kvartal Levande födda Döda      Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner Invandring Utvandring Netto- invandring Hela föränd- ringen      Äkten- skap      Skils- mässor
2013* I 14 295 13 910 385 52 709 6 858 3 094 3 764 4 149 4 021 3 596
2013* II 14 716 12 744 1 972 65 518 6 997 2 737 4 260 6 232 6 231 3 585
2013* III 15 403 11 975 3 428 90 834 9 876 4 660 5 216 8 644 10 680 3 515
2013* IV 13 708 12 556 1 152 56 011 6 567 2 804 3 763 4 915 4 227 3 086
2013* I-IV 58 122 51 185 6 937 265 072 30 298 13 295 17 003 23 940 25 159 13 782
 
2012* I 14 798 14 241 557 54 603 6 256 3 061 3 195 3 752 4 535 3 476
2012* II 14 886 12 452 2 434 70 143 7 027 3 091 3 936 6 370 6 948 3 305
2012* III 15 758 12 046 3 712 93 684 10 206 4 694 5 512 9 224 11 502 3 367
2012* IV 14 048 12 726 1 322 60 746 6 931 2 776 4 155 5 477 6 008 2 887
2012* I-IV 59 490 51 465 8 025 279 176 30 420 13 622 16 798 24 823 28 993 13 035
 
I 2013* – I 2012* -503 -331 -172 -1 894 602 33 569 397 -514 120
II 2013* – II 2012* -170 292 -462 -4 625 -30 -354 324 -138 -717 280
III 2013* – III 2012* -355 -71 -284 -2 850 -330 -34 -296 -580 -822 148
IV 2013* – IV 2012* -340 -170 -170 -4 735 -364 28 -392 -562 -1 781 199
2013* – 2012* -1 368 -280 -1 088 -14 104 -122 -327 205 -883 -3 834 747

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Eevi Lappalainen 09 1734 3367, Irma Pitkänen 09 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 28.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2013, Tabellbilaga 3. Jämförelsen mellan förhandsuppgifterna om befolkningsförändringarna åren 2013 och 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2013/12/vamuu_2013_12_2014-01-28_tau_003_sv.html