Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2013 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2012, kvartal I–IV

Område/landskap 1) Födelseöverskott Nettoflyttning mellan landskapen Nettoinvandring   Hela förändringen       
2013*       Förändring 2013*     Förändring 2013*      Förändring 2013*     Förändring
HELA LANDET 6 937 -1 088 - - 17 003 205 23 940 -883
FASTA FINLAND 6 917 -1 128 -46 55 16 923 183 23 794 -890
Nyland 6 846 84 4 166 1 089 7 179 -405 18 191 768
Egentliga Finland 124 -23 599 301 1 282 63 2 005 341
Satakunta -540 -21 -444 -93 552 51 -432 -63
Egentliga Tavastland -243 -156 -236 -3 520 -25 41 -184
Birkaland 1 037 -251 1 547 -97 952 63 3 536 -285
Päijänne-Tavastland -302 -74 -270 -372 441 14 -131 -432
Kymmenedalen -615 26 -678 -228 698 43 -595 -159
Södra Karelen -497 -95 -47 167 437 3 -107 75
Södra Savolax -851 65 -367 217 288 -109 -930 173
Norra Savolax -376 76 108 115 454 -115 186 76
Norra Karelen -330 -67 -391 -98 412 16 -309 -149
Mellersta Finland 307 21 -573 -508 429 -84 163 -571
Södra Österbotten -29 -203 -445 -146 378 -48 -96 -397
Österbotten 279 -124 -631 -75 1 025 310 673 111
Mellersta Österbotten 204 -24 -281 -41 134 -1 57 -66
Norra Österbotten   2 312 -425 -585 -40 874 267 2 601 -198
Kajanaland -270 12 -696 -159 265 55 -701 -92
Lappland -139 51 -822 26 603 85 -358 162
ÅLAND 20 40 46 -55 80 22 146 7
1) Områdesindelningen 1.1.2013

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Eevi Lappalainen 09 1734 3367, Irma Pitkänen 09 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 28.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2013, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2013 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2012, kvartal I–IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2013/12/vamuu_2013_12_2014-01-28_tau_004_sv.html