Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. De slutliga uppgifterna om befolkningsförändringarna 2005–2013 samt förhandsuppgifterna 2014

År/ förändring Kvartal Levande födda Döda       Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner 1) Invandring Utvandring Netto- invandring Hela föränd- ringen      2) Äkten- skap       Skils- mässor  
2014* I-III 43 824 38 818 5 006 208 594 23 499 11 166 12 333 17 339 20 479 10 396
2013 I-III 44 396 38 538 5 858 210 221 24 599 10 868 13 731 19 589 20 758 10 518
Förändring 3) -572 280 -852 -1 627 -1 100 298 -1 398 -2 250 -279 -122
2012 I 14 774 14 198 576 53 801 6 374 3 032 3 342 3 918 4 388 3 442
2012 II 14 872 12 455 2 417 69 128 7 113 3 101 4 012 6 429 6 870 3 290
2012 III 15 762 12 056 3 706 92 601 10 347 4 766 5 581 9 287 11 492 3 362
2012 IV 14 085 12 998 1 087 60 437 7 444 2 946 4 498 5 773 6 128 2 946
2012 I-IV 59 493 51 707 7 786 275 967 31 278 13 845 17 433 25 407 28 878 13 040
2011 I 14 734 13 257 1 477 53 370 6 232 2 845 3 387 4 864 4 316 3 575
2011 II 14 938 12 601 2 337 68 288 6 662 2 665 3 997 6 334 6 405 3 337
2011 III 16 017 12 082 3 935 93 809 9 753 4 322 5 431 9 366 11 762 3 380
2011 IV 14 272 12 645 1 627 60 895 6 834 2 828 4 006 5 633 5 925 3 177
2011 I-IV 59 961 50 585 9 376 276 362 29 481 12 660 16 821 26 197 28 408 13 469
2010 I-IV 60 980 50 887 10 093 265 929 25 636 11 905 13 731 23 849 29 952 13 619
2009 I-IV 60 430 49 883 10 547 258 897 26 699 12 151 14 548 25 113 29 836 13 527
2008 I-IV 59 530 49 094 10 436 263 792 29 114 13 657 15 457 25 830 31 014 13 471
2007 I-IV 58 729 49 077 9 652 273 798 26 029 12 443 13 586 23 529 29 497 13 224
2006 I-IV 58 840 48 065 10 775 266 990 22 451 12 107 10 344 21 375 28 236 13 255
2005 I-IV 57 745 47 928 9 817 269 439 21 355 12 369 8 986 18 969 29 283 13 383
1) Omflyttningen mellan kommunerna enligt 2014 områdesindelningen.
2) Den totala förändringen inkluderar en korrigering av folkmängden i sista kvartalet 2005–2013 av de slutliga uppgifterna.
3) Förändring: 2014* 1–3 kvartalen – 2013 1–3 kvartalen

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Miina Keski-Petäjä 029 551 3240, Irma Pitkänen 029 551 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. september 2014, Tabellbilaga 2. De slutliga uppgifterna om befolkningsförändringarna 2005–2013 samt förhandsuppgifterna 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2014/09/vamuu_2014_09_2014-10-21_tau_002_sv.html