Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Jämförelsen mellan förhandsuppgifterna om befolkningsförändringarna åren 2014 och 2013

År/ förändring Kvartal Levande födda Döda      Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner Invandring Utvandring Netto- invandring Hela föränd- ringen      Äkten- skap      Skils- mässor
2014* I 13 942 13 131 811 51 809 6 624 3 472 3 152 3 963 3 801 3 589
2014* II 14 549 13 017 1 532 65 608 7 045 2 908 4 137 5 669 6 609 3 367
2014* III 15 333 12 670 2 663 91 177 9 830 4 786 5 044 7 707 10 069 3 440
2014* I-III 43 824 38 818 5 006 208 594 23 499 11 166 12 333 17 339 20 479 10 396
2013* I 14 295 13 910 385 52 709 6 858 3 094 3 764 4 149 4 021 3 596
2013* II 14 716 12 744 1 972 65 518 6 997 2 737 4 260 6 232 6 231 3 585
2013* III 15 403 11 975 3 428 90 834 9 876 4 660 5 216 8 644 10 680 3 515
2013* I-III 44 414 38 629 5 785 209 061 23 731 10 491 13 240 19 025 20 932 10 696
I 2014* – I 2013* -353 -779 426 -900 -234 378 -612 -186 -220 -7
II 2014* – II 2013* -167 273 -440 90 48 171 -123 -563 378 -218
III 2014* – III 2013* -70 695 -765 343 -46 126 -172 -937 -611 -75
I-III 2014* – I-III 2013* -590 189 -779 -467 -232 675 -907 -1 686 -453 -300

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Miina Keski-Petäjä 029 551 3240, Irma Pitkänen 029 551 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. september 2014, Tabellbilaga 3. Jämförelsen mellan förhandsuppgifterna om befolkningsförändringarna åren 2014 och 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2014/09/vamuu_2014_09_2014-10-21_tau_003_sv.html