Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.12.2014

Den preliminära folkmängden i Finland 5 472 421 i slutet av november

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 472 421 i slutet av november 2014. Folkmängden i Finland ökade under januari-november med 21 150 personer, dvs. med 2 440 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 15 470 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 5 680 personer.

Folkökningen månadsvis 2012–2014*

Folkökningen månadsvis 2012–2014*

Enligt de preliminära uppgifterna för januari-november flyttade 28 800 personer till Finland från utlandet, medan 13 330 personer flyttade från Finland. Antalet invandringar var 980 färre och antalet utvandringar var 250 fler jämfört med året innan. Av invandrarna var 7 580 och av utvandrarna 9 160 finska medborgare.

Under januari-november föddes 52 830 barn, dvs. 950 barn färre än under motsvarande period år 2013. Antalet döda var 47 160, dvs. 270 personer fler än året innan.

Enligt de preliminära uppgifterna uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till 245 950 under perioden januari-november. Jämfört med januari-november året innan var det en minskning med 1 390 omflyttningar enligt 2014 års kommunindelning.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja-Liisa Helminen 029 551 3273, Matti Saari 029 551 3401, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (219,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. november 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2014/11/vamuu_2014_11_2014-12-18_tie_001_sv.html