Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2015 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2014, kvartal I–III

Område/landskap 1) Födelseöverskott Nettoflyttning mellan landskapen Nettoinvandring Folkökning
2015* Förändring
från året
innan
2015* Förändring
från året
innan
2015* Förändring
från året
innan
2015* Förändring
från året
innan
HELA LANDET 3 117 -1 684 9 438 -3 371 12 555 -5 055
FASTA FINLAND 3 136 -1 629 20 84 9 442 -3 245 12 598 -4 790
Nyland 4 619 -395 4 539 683 4 112 -1 696 13 270 -1 408
Egentliga Finland 91 -93 582 313 735 -307 1 408 -87
Satakunta -431 -31 -597 -132 243 -158 -785 -321
Egentliga Tavastland -173 -90 -456 -294 175 -90 -454 -474
Birkaland 467 -55 1 205 -6 711 73 2 383 12
Päijänne-Tavastland -256 55 -368 -140 181 -115 -443 -200
Kymmenedalen -560 -152 -649 139 275 -280 -934 -293
Södra Karelen -417 -27 -288 -67 279 -3 -426 -97
Södra Savolax -732 -87 -376 -162 266 44 -842 -205
Norra Savolax -373 55 3 -298 212 -151 -158 -394
Norra Karelen -336 -76 -235 -75 230 -107 -341 -258
Mellersta Finland 57 -36 173 463 284 -24 514 403
Södra Österbotten -90 -27 -672 -135 117 -125 -645 -287
Österbotten 221 -129 -404 -70 617 -133 434 -332
Mellersta Österbotten 144 -41 -180 -12 82 -54 46 -107
Norra Österbotten 1 495 -250 -856 -103 448 -184 1 087 -537
Kajanaland -333 -163 -427 133 133 -15 -627 -45
Lappland -257 -87 -974 -153 342 80 -889 -160
ÅLAND -19 -55 -20 -84 -4 -126 -43 -265
1) Områdesindelningen 1.1.2015

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 029 551 3401, Eevi Lappalainen 029 551 3367, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. september 2015, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2015 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2014, kvartal I–III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2015/09/vamuu_2015_09_2015-10-27_tau_004_sv.html