Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.2.2016

Befolkningen i Finland minskade i januari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 486 168 i slutet av januari. I december var den 5 486 616. Folkmängden i Finland minskade med 448 personer under januari, vilket är den största månatliga minskningen på 23 år. Orsaken till den negativa folkökningen var födelseöverskottet, eftersom antalet födda var 796 färre än antalet döda. Inflyttningsöverskottet från utlandet var positivt, eftersom antalet invandrare var 348 fler än antalet utvandrare.

Folkökningen månadsvis 2013–2016*

 Folkökningen månadsvis 2013–2016*

Källa: Befolkningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 029 551 3401, Eevi Lappalainen 029 551 3367, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (188,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.2.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. januari 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2016/01/vamuu_2016_01_2016-02-18_tie_001_sv.html