Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2016 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2015, kvartal I

Område/landskap 1) Födelseöverskott Nettoflyttning mellan landskapen Nettoinvandring Folkökning
2016* Förändring
från året
innan
2016* Förändring
från året
innan
2016* Förändring
från året
innan
2016* Förändring
från året
innan
HELA LANDET -1 412 -829 0 0 2 647 -172 1 235 -1 001
FASTA FINLAND -1 400 -837 -14 -32 2 614 -208 1 200 -1 077
Nyland 1 087 -20 1 400 129 1 111 -192 3 598 -83
Egentliga Finland -256 -163 -23 -50 170 -36 -109 -249
Satakunta -286 -104 -179 -46 76 -22 -389 -172
Egentliga Tavastland -132 -19 -121 10 100 49 -153 40
Birkaland -4 -34 17 -219 229 93 242 -160
Päijänne-Tavastland -208 -110 59 87 87 17 -62 -6
Kymmenedalen -271 -48 -8 160 126 23 -153 135
Södra Karelen -226 -52 -36 56 39 -41 -223 -37
Södra Savolax -331 -41 -62 -134 59 -33 -334 -208
Norra Savolax -273 -23 -42 146 94 53 -221 176
Norra Karelen -190 -28 -50 40 75 5 -165 17
Mellersta Finland -178 -131 -143 39 30 -21 -291 -113
Södra Österbotten -91 21 -19 26 31 -26 -79 21
Österbotten -34 -15 -270 -69 130 -49 -174 -133
Mellersta Österbotten 12 16 -60 -46 15 -7 -33 -37
Norra Österbotten 308 -109 -286 -162 135 38 157 -233
Kajanaland -133 27 -45 56 56 9 -122 92
Lappland -194 -4 -146 -55 51 -68 -289 -127
ÅLAND -12 8 14 32 33 36 35 76
1) Områdesindelningen 1.1.2016

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Eevi Lappalainen 029 551 3367, Miina Keski-Petäjä 029 551 3240, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. mars 2016, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2016 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2015, kvartal I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2016/03/vamuu_2016_03_2016-04-26_tau_004_sv.html