Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2016

Månad / kvartal Levande
födda
Döda Födelse-
överskott
Omflyttning
mellan
kommuner 1)
Invandring Utvandring Netto-
invandring
Hela för-
ändringen
Folkmängd
Totalt 26 517 27 270 -753 122 672 13 698 6 676 7 022 6 269 5 493 577
Januari 4 389 5 360 -971 19 974 2 195 1 423 772 -199 5 487 109
Februari 4 083 4 604 -521 17 216 2 019 1 094 925 404 5 487 513
Mars 4 517 4 737 -220 17 012 2 078 1 000 1 078 858 5 488 371
1. kvartal 12 989 14 701 -1 712 54 202 6 292 3 517 2 775 1 063 5 488 371
April 4 445 4 327 118 18 609 2 362 1 002 1 360 1 478 5 489 849
Maj 4 600 4 294 306 23 649 2 694 1 007 1 687 1 993 5 491 842
Juni 4 483 3 948 535 26 212 2 350 1 150 1 200 1 735 5 493 577
2. kvartal 13 528 12 569 959 68 470 7 406 3 159 4 247 5 206 5 493 577
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2016

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 029 551 3401, Miina Keski-Petäjä 029 551 3240, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. juni 2016, Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2016/06/vamuu_2016_06_2016-07-26_tau_001_sv.html