Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Jämförelsen mellan förhandsuppgifterna om befolkningsförändringarna åren 2016 och 2015

År / förändring Levande
födda
Döda Födelse-
överskott
Omflyttning
mellan kommuner 1)
Invandring Utvandring Netto
invandring
Hela fö-
rändringen 2)
Äktenskap Skilsmässor
2016* I 12 989 14 701 -1 712 54 202 6 292 3 517 2 775 1 063 3 657 3 572
2016* II 13 528 12 569 959 68 470 7 406 3 159 4 247 5 206 5 923 3 365
2015* I 13 371 13 954 -583 53 367 5 890 3 071 2 819 2 236 3 800 3 671
2015* II 13 833 12 788 1 045 67 513 6 214 3 063 3 151 4 196 6 509 3 539
I 2016* - I 2015* -382 747 -1 129 835 402 446 -44 -1 173 -143 -99
II 2016* - II 2015* -305 -219 -86 957 1 192 96 1 096 1 010 -586 -174
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2016
2) Den totala förändringen inkluderar utom folkökningen också en korrigering av folkmängden i sista kvartalet 2005–2014 av de slutliga upgifterna.

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 029 551 3401, Miina Keski-Petäjä 029 551 3240, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. juni 2016, Tabellbilaga 3. Jämförelsen mellan förhandsuppgifterna om befolkningsförändringarna åren 2016 och 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2016/06/vamuu_2016_06_2016-07-26_tau_003_sv.html