Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2016 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2015, kvartal I–II

Område/landskap 1) Födelseöverskott Nettoflyttning mellan landskapen Nettoinvandring Folkökning 2)
  2016 Förändring
från året
innan
2016 Förändring
från året
innan
2016 Förändring
från året
innan
2016 Förändring
från året
innan
HELA LANDET -753 -1 439 7 022 1 853 6 269 414
FASTA FINLAND -750 -1 466 -65 -71 6 883 1 766 6 068 229
Nyland 2 612 -142 4 779 474 2 862 708 10 253 1 040
Egentliga Finland -332 -261 -211 -127 564 113 21 -275
Satakunta -442 -126 -264 -77 321 134 -385 -69
Egentliga Tavastland -245 -78 -219 -207 227 125 -237 -160
Birkaland 156 -129 323 -29 452 215 931 57
Päijänne-Tavastland -347 -168 208 239 292 184 153 255
Kymmenedalen -450 -44 -80 59 288 98 -242 113
Södra Karelen -380 -46 -356 -15 93 -52 -643 -113
Södra Savolax -619 -106 -197 -28 140 -45 -676 -179
Norra Savolax -391 -35 -370 17 204 79 -557 61
Norra Karelen -309 -41 -320 -74 196 61 -433 -54
Mellersta Finland -243 -179 -680 -42 158 11 -765 -210
Södra Österbotten -139 -20 -53 91 82 -1 -110 70
Österbotten 81 28 -900 -171 357 35 -462 -108
Mellersta Österbotten 82 36 -88 -123 39 -4 33 -91
Norra Österbotten 708 -202 -870 -267 351 125 189 -344
Kajanaland -199 47 -160 36 112 20 -247 103
Lappland -293 0 -607 173 145 -40 -755 133
ÅLAND -3 27 65 71 139 87 201 185
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2016
2) Den totala förändringen inkluderar utom folkökningen också en korrigering av folkmängden i sista kvartalet 2005–2014 av de slutliga upgifterna.

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 029 551 3401, Miina Keski-Petäjä 029 551 3240, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. juni 2016, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2016 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2015, kvartal I–II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2016/06/vamuu_2016_06_2016-07-26_tau_004_sv.html