Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2016

Månad / Kvartal Levande födda Döda Födelse-
överskott
Omflyttning mellan kommuner 1) Invandring Utvandring Nettoinvandring Folkökning Folkmängd
Totalt 40 426 39 728 698 218 110 24 604 11 567 13 037 13 735 5 501 043
Januari 4 388 5 361 -973 19 959 2 198 1 345 853 -120 5 487 188
Februari 4 083 4 604 -521 17 209 2 023 1 026 997 476 5 487 664
Mars 4 520 4 738 -218 17 012 2 079 972 1 107 889 5 488 553
1. kvartal 12 991 14 703 -1 712 54 180 6 300 3 343 2 957 1 245 5 488 553
April 4 444 4 336 108 18 621 2 366 988 1 378 1 486 5 490 039
Maj 4 601 4 315 286 23 686 2 711 983 1 728 2 014 5 492 053
Juni 4 491 4 097 394 26 793 2 665 1 240 1 425 1 819 5 493 872
2. kvartal 13 536 12 748 788 69 100 7 742 3 211 4 531 5 319 5 493 872
Juli 4 601 4 101 500 24 285 2 846 1 177 1 669 2 169 5 496 041
Augusti 4 705 4 162 543 41 575 4 452 2 393 2 059 2 602 5 498 643
September 4 593 4 014 579 28 970 3 264 1 443 1 821 2 400 5 501 043
3. kvartal 13 899 12 277 1 622 94 830 10 562 5 013 5 549 7 171 5 501 043
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2016

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 029 551 3401, Miina Keski-Petäjä 029 551 3240, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. september 2016, Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2016/09/vamuu_2016_09_2016-10-25_tau_001_sv.html