Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Jämförelsen mellan förhandsuppgifterna om befolkningsförändringarna åren 2016 och 2015

År / förändring Levande
födda
Döda Födelse-
överskott
Omflyttning
mellan
kommuner 1)
Invandring Utvandring Netto
invandring
Folk-
ökningn
Äktenskap Skilsmässor
2016* I 12 991 14 703 -1 712 54 180 6 300 3 343 2 957 1 245 3 692 3 587
2016* II 13 536 12 748 788 69 100 7 742 3 211 4 531 5 319 6 049 3 406
2016* III 13 899 12 277 1 622 94 830 10 562 5 013 5 549 7 171 10 694 3 400
2015* I 13 371 13 954 -583 53 568 5 890 3 071 2 819 2 236 3 800 3 671
2015* II 13 833 12 788 1 045 67 729 6 214 3 063 3 151 4 196 6 509 3 539
2015* III 14 702 12 188 2 514 93 883 8 779 5 145 3 634 6 148 10 644 3 557
I 2016* - I 2015* -380 749 -1 129 612 410 272 138 -991 -108 -84
II 2016* - II 2015* -297 -40 -257 1 371 1 528 148 1 380 1 123 -460 -133
III 2016* - III 2015* -803 89 -892 947 1 783 -132 1 915 1 023 50 -157
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2016

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 029 551 3401, Miina Keski-Petäjä 029 551 3240, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. september 2016, Tabellbilaga 3. Jämförelsen mellan förhandsuppgifterna om befolkningsförändringarna åren 2016 och 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2016/09/vamuu_2016_09_2016-10-25_tau_003_sv.html