Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2016 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2015, kvartal I–III

Område/landskap 1) Födelseöverskott Nettoflyttning mellan landskapen Nettoinvandring Folkökning
  2016* Förändring från året innan 2016* Förändring från
året innan
2016* Förändring från
året innan
2016* Förändring från
året innan
HELA LANDET 698 -2 430 13 037 3 420 13 735 990
FASTA FINLAND 694 -2 453 -26 -58 12 883 3 260 13 551 749
Nyland 4 318 -324 5 100 425 5 139 1 097 14 557 1 198
Egentliga Finland -361 -439 534 -19 994 205 1 167 -253
Satakunta -602 -165 -848 -266 497 232 -953 -199
Egentliga Tavastland -357 -177 -773 -351 342 175 -788 -353
Birkaland 356 -129 1 594 399 966 311 2 916 581
Päijänne-Tavastland -435 -184 -48 315 443 250 -40 381
Kymmenedalen -601 -37 -710 -78 496 205 -815 90
Södra Karelen -528 -113 -357 -43 275 -22 -610 -178
Södra Savolax -840 -107 -473 -93 292 -12 -1 021 -212
Norra Savolax -452 -52 3 6 386 158 -63 112
Norra Karelen -391 -55 -376 -186 354 124 -413 -117
Mellersta Finland -176 -229 149 -17 477 173 450 -73
Södra Österbotten -100 -14 -565 98 171 59 -494 143
Österbotten 179 -47 -795 -348 509 -138 -107 -533
Mellersta Österbotten 144 -2 -216 -31 103 -20 31 -53
Norra Österbotten 1 144 -341 -1 250 -320 808 321 702 -340
Kajanaland -253 57 -294 126 241 91 -306 274
Lappland -351 -95 -701 325 390 51 -662 281
ÅLAND 4 23 26 58 154 160 184 241
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2016

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 029 551 3401, Miina Keski-Petäjä 029 551 3240, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. september 2016, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2016 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2015, kvartal I–III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2016/09/vamuu_2016_09_2016-10-25_tau_004_sv.html