Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2016

Månad / Kvartal Levande födda Döda Födelse-
överskott
Omflyttning mellan kommuner 1) Invandring Utvandring Nettoinvandring Folkökning Folkmängd
Totalt 52 645 53 629 -984 278 927 32 276 16 007 16 269 15 285 5 502 593
Januari 4 392 5 369 -977 19 964 2 201 1 515 686 -291 5 487 017
Februari 4 083 4 606 -523 17 219 2 022 1 156 866 343 5 487 360
Mars 4 521 4 738 -217 17 015 2 080 1 046 1 034 817 5 488 177
1. kvartal 12 996 14 713 -1 717 54 198 6 303 3 717 2 586 869 5 488 177
April 4 444 4 337 107 18 620 2 366 1 029 1 337 1 444 5 489 621
Maj 4 602 4 317 285 23 688 2 710 1 035 1 675 1 960 5 491 581
Juni 4 493 4 100 393 26 812 2 666 1 271 1 395 1 788 5 493 369
2. kvartal 13 539 12 754 785 69 120 7 742 3 335 4 407 5 192 5 493 369
Juli 4 600 4 107 493 24 314 2 850 1 225 1 625 2 118 5 495 487
Augusti 4 708 4 186 522 41 653 4 472 2 469 2 003 2 525 5 498 012
September 4 597 4 163 434 29 587 3 712 1 870 1 842 2 276 5 500 288
3. kvartal 13 905 12 456 1 449 95 554 11 034 5 564 5 470 6 919 5 500 288
Oktober 4 400 4 503 -103 21 102 2 494 1 296 1 198 1 095 5 501 383
November 3 972 4 482 -510 18 066 2 521 1 086 1 435 925 5 502 308
December 3 833 4 721 -888 20 887 2 182 1 009 1 173 285 5 502 593
4. kvartal 12 205 13 706 -1 501 60 055 7 197 3 391 3 806 2 305 5 502 593
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2016

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Miina Keski-Petäjä 029 551 3240, Matti Saari 029 551 3401, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2016, Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2016/12/vamuu_2016_12_2017-01-25_tau_001_sv.html