Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Jämförelsen mellan förhandsuppgifterna om befolkningsförändringarna åren 2016 och 2015

År / förändring Levande
födda
Döda Födelse-
överskott
Omflyttning
mellan
kommuner 1)
Invandring Utvandring Netto
invandring
Folk-
ökningn
Äktenskap Skilsmässor
2016* I 12 996 14 713 -1 717 54 198 6 303 3 717 2 586 869 3 713 3 598
2016* II 13 539 12 754 785 69 120 7 742 3 335 4 407 5 192 6 093 3 425
2016* III 13 905 12 456 1 449 95 554 11 034 5 564 5 470 6 919 10 848 3 443
2016* IV 12 205 13 706 -1 501 60 055 7 197 3 391 3 806 2 305 3 785 3 096
2016* I-IV 52 645 53 629 -984 278 927 32 276 16 007 16 269 15 285 24 439 13 562
2015* I 13 371 13 954 -583 53 568 5 890 3 071 2 819 2 236 3 800 3 671
2015* II 13 833 12 788 1 045 67 729 6 214 3 063 3 151 4 196 6 509 3 539
2015* III 14 702 12 188 2 514 93 883 8 779 5 145 3 634 6 148 10 644 3 557
2015* IV 13 134 13 146 -12 59 332 5 480 3 185 2 295 2 283 3 920 3 203
2015* I-IV 55 040 52 076 2 964 274 512 26 363 14 464 11 899 14 863 24 873 13 970
I 2016* - I 2015* -375 759 -1 134 630 413 646 -233 -1 367 -87 -73
II 2016* - II 2015* -294 -34 -260 1 391 1 528 272 1 256 996 -416 -114
III 2016* - III 2015* -797 268 -1 065 1 671 2 255 419 1 836 771 204 -114
IV 2016* - IV 2015* -929 560 -1 489 723 1 717 206 1 511 22 -135 -107
I-IV 2016* - I-IV 2015* -2 395 1 553 -3 948 4 415 5 913 1 543 4 370 422 -434 -408
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2016

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Miina Keski-Petäjä 029 551 3240, Matti Saari 029 551 3401, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2016, Tabellbilaga 3. Jämförelsen mellan förhandsuppgifterna om befolkningsförändringarna åren 2016 och 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2016/12/vamuu_2016_12_2017-01-25_tau_003_sv.html