Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Förhandsuppgifter om invandrare och utvandrare efter in-/utvandringsland landskapsvis 2016, kvartal I–IV

Område/lansdskap 1) Invandring Utvandring Nettoinvandring
Totalt EU 28 -länder Norden Totalt EU 28 -länder Norden Totalt EU 28 -länder Norden
HELA LANDET 32 276 10 731 3 659 16 007 11 138 4 537 16 269 -407 -878
FASTA FINLAND 31 623 10 177 3 223 15 545 10 704 4 117 16 078 -527 -894
Nyland 14 903 5 580 1 437 8 364 5 738 1 952 6 539 -158 -515
Egentliga Finland 2 299 806 349 1 202 915 431 1 097 -109 -82
Satakunta 862 283 61 335 262 67 527 21 -6
Egentliga Tavastland 714 173 45 260 200 44 454 -27 1
Birkaland 2 266 675 190 1 141 752 247 1 125 -77 -57
Päijänne-Tavastland 947 190 75 374 251 85 573 -61 -10
Kymmenedalen 934 174 52 280 169 40 654 5 12
Södra Karelen 616 115 31 273 113 32 343 2 -1
Södra Savolax 545 112 29 162 117 26 383 -5 3
Norra Savolax 709 191 54 268 184 48 441 7 6
Norra Karelen 703 155 63 216 154 38 487 1 25
Mellersta Finland 1 103 288 83 426 280 94 677 8 -11
Södra Österbotten 390 158 67 192 141 41 198 17 26
Österbotten 1 486 409 254 932 649 525 554 -240 -271
Mellersta Österbotten 267 58 35 117 89 71 150 -31 -36
Norra Österbotten 1 651 473 185 583 403 198 1 068 70 -13
Kajanaland 345 66 17 66 39 17 279 27 0
Lappland 883 271 196 354 248 161 529 23 35
ÅLAND 653 554 436 462 434 420 191 120 16
1) Områdesindelningen 1.1.2016

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Miina Keski-Petäjä 029 551 3240, Matti Saari 029 551 3401, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2016, Tabellbilaga 5. Förhandsuppgifter om invandrare och utvandrare efter in-/utvandringsland landskapsvis 2016, kvartal I–IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2016/12/vamuu_2016_12_2017-01-25_tau_005_sv.html