Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2017 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2016, kvartal I–III (Rubriken har korrigerats 26.10.2017)

Område/landskap 1) Födelse-
överskott
Nettoflyttning
mellan
landskapen 1)
Netto-
invandring
Folkökning
2017* Förändring 2017* Förändring 2017* Förändring 2017* Förändring
HELA LANDET -1 513 -2 201 0 0 8 200 -4 337 6 687 -6 538
FASTA FINLAND -1 567 -2 253 -56 -27 8 105 -4 302 6 482 -6 582
Nyland 3 726 -580 8 458 3 258 2 859 -1 795 15 043 883
Egentliga Finland -444 -79 1 569 1 034 670 -271 1 795 684
Satakunta -669 -60 -727 144 402 -151 -994 -67
Egentliga Tavastland -256 96 -809 -28 153 -141 -912 -73
Birkaland 1 -358 1 608 -51 383 -518 1 992 -927
Päijänne-Tavastland -426 13 -472 -429 314 -139 -584 -555
Kymmenedalen -761 -158 -1 152 -429 265 -299 -1 648 -886
Södra Karelen -474 51 -291 77 204 -79 -561 49
Södra Savolax -796 41 -726 -239 247 -76 -1 275 -274
Norra Savolax -672 -220 -434 -455 222 -158 -884 -833
Norra Karelen -565 -179 -886 -486 303 -59 -1 148 -724
Mellersta Finland -359 -187 -402 -545 222 -273 -539 -1 005
Södra Österbotten -207 -102 -602 -16 109 -50 -700 -168
Österbotten 29 -153 -1 432 -599 610 108 -793 -644
Mellersta Österbotten 89 -56 -417 -191 159 65 -169 -182
Norra Österbotten 1 001 -143 -1 693 -428 551 -268 -141 -839
Kajanaland -335 -83 -480 -184 126 -121 -689 -388
Lappland -449 -96 -1 168 -460 306 -77 -1 311 -633
ÅLAND 54 52 56 27 95 -35 205 44
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2017

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joonas Toivola 029 551 3355, Matti Saari 029 551 3401, Joni Rantakari 029 551 3249, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. september 2017, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2017 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2016, kvartal I–III (Rubriken har korrigerats 26.10.2017) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2017/09/vamuu_2017_09_2017-10-24_tau_004_sv.html