Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2017 (Tabellen har korrigerats 15.3.)

Månad /
Kvartal
Levande
födda
Döda Födelse-
överskott
Omflyttning
mellan
kommuner 1)
Invandring Utvandring Netto
invandring
Hela
förändringen
Folkmängd
Totalt 50 139 53 217 -3 078 288 404 30 217 13 231 16 986 12 927 2) 5 516 224
Januari 4 146 5 529 -1 383 21 675 2 622 1 323 1 299 -84 5 503 213
Februari 3 801 4 513 -712 17 368 2 239 897 1 342 630 5 503 843
Mars 4 160 4 577 -417 18 021 2 494 911 1 583 1 166 5 505 009
1. kvartal 12 107 14 619 -2 512 57 064 7 355 3 131 4 224 1 712 5 505 009
April 4 044 4 440 -396 19 456 2 289 831 1 458 1 062 5 506 071
Maj 4 323 4 522 -199 24 236 2 538 908 1 630 1 431 5 507 502
Juni 4 396 4 225 171 27 544 2 714 1 094 1 620 1 791 5 509 293
2. kvartal 12 763 13 187 -424 71 236 7 541 2 833 4 708 4 284 5 509 293
Juli 4 608 4 126 482 26 538 3 063 1 099 1 964 2 446 5 511 739
Augusti 4 543 4 158 385 40 176 3 372 1 980 1 392 1 777 5 513 516
September 4 194 4 154 40 30 398 2 912 1 625 1 287 1 327 5 514 843
3. kvartal 13 345 12 438 907 97 112 9 347 4 704 4 643 5 550 5 514 843
Oktober 4 254 4 440 -186 21 966 2 460 1 030 1 430 1 244 5 516 087
November 3 861 4 107 -246 19 447 1 461 681 780 534 5 516 621
December 3 809 4 426 -617 21 579 2 053 852 1 201 -397 2) 5 516 224
4. kvartal 11 924 12 973 -1 049 62 992 5 974 2 563 3 411 1 381 2) 5 516 224
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2017
2) Innehåller korrigering av folkmängden (-981)

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joni Rantakari 029 551 3249, Joonas Toivola 029 551 3355, Matti Saari 029 551 3401, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 06.03.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2017, Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2017 (Tabellen har korrigerats 15.3.) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2017/12/vamuu_2017_12_2018-03-06_tau_001_sv.html