Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. De slutliga uppgifterna om befolkningsförändringarna 2010–2016 samt förhandsuppgifterna 2017* (Tabellen har korrigerats 15.3.)

År /
förändring
Levande
födda
Döda Födelse-
överskott
Omflyttning
mellan
kommuner 1)
Invandring Utvandring Netto
invandring
Hela
örändringen 2)
Äktenskap Skilsmässor
2017* I-IV 50 139 53 217 -3 078 288 404 30 217 13 231 16 986 12 927 24 684 3) 13 098
2016 I-IV 52 814 53 923 -1 109 282 257 34 905 18 082 16 823 15 989 24 464 13 541
Förändring -2 675 -706 -1 969 6 147 -4 688 -4 851 163 -3 062 220 -443
2016 I 13 043 14 661 -1 618 54 625 6 234 3 612 2 622 1 004 3 601 3 553
2016 II 13 587 12 752 835 69 735 8 031 4 261 3 770 4 605 6 049 3 403
2016 III 13 950 12 479 1 471 96 583 11 634 5 489 6 145 7 616 10 864 3 438
2016 IV 12 234 14 031 -1 797 61 314 9 006 4 720 4 286 2 764 3 950 3 147
2016 I-IV 52 814 53 923 -1 109 282 257 34 905 18 082 16 823 15 989 24 464 13 541
2015 I 13 471 13 929 -458 55 368 6 088 3 502 2 586 2 128 3 658 3 640
2015 II 13 958 12 814 1 144 69 684 6 474 3 891 2 583 3 727 6 424 3 515
2015 III 14 648 12 206 2 442 94 480 9 529 5 081 4 448 6 890 10 597 3 512
2015 IV 13 395 13 543 -148 60 952 6 655 3 831 2 824 2 810 4 029 3 272
2015 I-IV 55 472 52 492 2 980 280 484 28 746 16 305 12 441 15 555 24 708 13 939
2014 I 13 939 13 113 826 52 247 6 934 3 300 3 634 4 460 3 673 3 556
2014 II 14 560 13 054 1 506 66 255 7 281 3 431 3 850 5 356 6 590 3 380
2014 III 15 344 12 875 2 469 92 448 10 351 5 026 5 325 7 794 10 216 3 490
2014 IV 13 389 13 144 245 57 959 6 941 3 729 3 212 2 873 3 983 3 256
2014 I-IV 57 232 52 186 5 046 268 909 31 507 15 486 16 021 20 483 24 462 13 682
2013 I-IV 58 134 51 472 6 662 266 939 31 941 13 893 18 048 24 596 25 119 13 766
2012 I-IV 59 493 51 707 7 786 275 735 31 278 13 845 17 433 25 407 28 878 13 040
2011 I-IV 59 961 50 585 9 376 276 173 29 481 12 660 16 821 25 991 28 408 13 469
2010 I-IV 60 980 50 887 10 093 265 730 25 636 11 905 13 731 23 849 29 952 13 619
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2017
2) Den totala förändringen inkluderar en korrigering av folkmängden i sista kvartalet 2010–2017 av de slutliga uppgifterna.
3) Omfattar fr.o.m. mars 2017 också samkönade äktenskap.

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joni Rantakari 029 551 3249, Joonas Toivola 029 551 3355, Matti Saari 029 551 3401, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 06.03.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2017, Tabellbilaga 2. De slutliga uppgifterna om befolkningsförändringarna 2010–2016 samt förhandsuppgifterna 2017* (Tabellen har korrigerats 15.3.) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2017/12/vamuu_2017_12_2018-03-06_tau_002_sv.html