Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Jämförelsen mellan förhandsuppgifterna om befolkningsförändringarna åren 2017 och 2016 (Tabellen har korrigerats 15.3.)

År /
förändring
Levande
födda
Döda Födelse-
överskott
Omflyttning
mellan
kommuner 1)
Invandring Utvandring Netto
invandring
Hela
förändringen
Äktenskap 3) Skilsmässor
2017* I 12 107 14 619 -2 512 57 064 7 355 3 131 4 224 1 712 3 823 3 424
2017* II 12 763 13 187 -424 71 236 7 541 2 833 4 708 4 284 5 847 3 181
2017* III 13 345 12 438 907 97 112 9 347 4 704 4 643 5 550 11 153 3 271
2017* IV 11 924 12 973 -1 049 62 992 5 974 2 563 3 411 1 381 2) 3 859 3 222
2017* I-IV 50 139 53 217 -3 078 288 404 30 217 13 231 16 986 12 927 2) 24 684 13 098
2016* I 12 996 14 713 -1 717 54 164 6 303 3 717 2 586 869 3 713 3 598
2016* II 13 539 12 754 785 69 065 7 742 3 335 12 927 5 192 6 093 3 425
2016* III 13 905 12 456 1 449 95 498 11 034 5 564 5 470 6 919 10 848 3 443
2016* IV 12 205 13 706 -1 501 59 999 7 197 3 391 3 806 2 305 3 785 3 096
2016* I-IV 52 645 53 629 -984 278 726 32 276 16 007 16 269 15 285 24 439 13 562
I 2017* - I 2016* -889 -94 -795 2 900 1 052 -586 1 638 843 110 -174
II 2017* - II 2016* -776 433 -1 209 2 171 -201 -502 -8 219 -908 -246 -244
III 2017* - III 2016* -560 -18 -542 1 614 -1 687 -860 -827 -1 369 305 -172
IV 2017* - IV 2016* -281 -733 452 2 993 -1 223 -828 -395 -924 2) 74 126
2017 * - 2016* -2 506 -412 -2 094 9 678 -2 059 -2 776 717 -2 358 2) 245 -464
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2017
2) Innehåller korrigering av folkmängden (-981)
3) Omfattar fr.o.m. mars 2017 också samkönade äktenskap.

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joni Rantakari 029 551 3249, Joonas Toivola 029 551 3355, Matti Saari 029 551 3401, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 06.03.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2017, Tabellbilaga 3. Jämförelsen mellan förhandsuppgifterna om befolkningsförändringarna åren 2017 och 2016 (Tabellen har korrigerats 15.3.) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2017/12/vamuu_2017_12_2018-03-06_tau_003_sv.html