Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2017 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2016, kvartal I–IV (Tabellen har korrigerats 15.3.)

Område/landskap 1) Födelse-
överskott
Nettoflyttning
mellan
landskapen 1)
Netto-
invandring
Folkökning 2)
2017* Förändring 2017* Förändring 2017* Förändring 2017* Förändring
HELA LANDET -3 078 -1 969 - - 16 986 163 12 927 -3 062
FASTA FINLAND -3 126 -2 021 -61 -2 16 787 139 12 641 -3 117
Nyland 4 582 -535 7 668 968 7 667 1 687 19 351 1 319
Egentliga Finland -689 -50 1 789 1 184 1 291 60 2 338 1 118
Satakunta -972 -66 -1 032 50 710 -52 -1 293 -76
Egentliga Tavastland -379 97 -974 -88 319 -122 -1 029 -100
Birkaland -42 -251 2 128 252 910 -218 2 874 -368
Päijänne-Tavastland -628 4 -284 -319 590 -41 -394 -464
Kymmenedalen -998 -180 -1 403 -412 393 -401 -2 033 -1 004
Södra Karelen -669 19 -412 5 466 4 -611 38
Södra Savolax -1 136 -35 -918 -229 318 -131 -1 719 -389
Norra Savolax -859 -133 -600 -444 353 -178 -1 087 -734
Norra Karelen -752 -121 -721 -209 443 -41 -1 025 -355
Mellersta Finland -483 -150 -38 -47 463 -282 -125 -541
Södra Österbotten -314 -28 -859 -201 277 70 -903 -177
Österbotten 24 -168 -1 348 -303 944 334 -448 -210
Mellersta Österbotten 98 -73 -503 -150 206 39 -234 -229
Norra Österbotten 1 187 -166 -1 161 242 757 -411 737 -359
Kajanaland -465 -116 -509 -46 152 -145 -832 -311
Lappland -631 -69 -884 -255 528 -33 -926 -275
ÅLAND 48 52 61 2 199 24 286 55
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2017
2) Innehåller korrigering av folkmängden.

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joni Rantakari 029 551 3249, Joonas Toivola 029 551 3355, Matti Saari 029 551 3401, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 06.03.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2017, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2017 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2016, kvartal I–IV (Tabellen har korrigerats 15.3.) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2017/12/vamuu_2017_12_2018-03-06_tau_004_sv.html