Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2018 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2017, kvartal I-II

Område/landskap 1) Födelse-
överskott
Nettoflyttning
mellan
landskapen 1)
Netto-
invandring
Folkökning
2018* Förändring 2018* Förändring 2018* Förändring 2018* Förändring
HELA LANDET -3 706 -770 0 0 6 919 -2 013 3 213 -2 783
FASTA FINLAND -3 708 -723 -61 8 6 771 -2 007 3 002 -2 722
Nyland 1 978 48 4 689 -795 3 241 -879 9 908 -1 626
Egentliga Finland -582 -110 83 -533 649 44 150 -599
Satakunta -586 -47 -321 -9 328 -44 -579 -100
Egentliga Tavastland -379 -159 -256 27 101 -92 -534 -224
Birkaland -205 -64 916 380 364 7 1 075 323
Päijänne-Tavastland -457 -104 151 198 225 -79 -81 15
Kymmenedalen -617 -25 -298 188 158 -57 -757 106
Södra Karelen -366 -29 -489 -92 162 -107 -693 -228
Södra Savolax -656 -39 -601 -199 88 -113 -1 169 -351
Norra Savolax -522 16 -427 37 184 -24 -765 29
Norra Karelen -423 46 -408 199 114 -120 -717 125
Mellersta Finland -361 -24 -580 85 254 12 -687 73
Södra Österbotten -295 -38 -41 110 114 -22 -222 50
Österbotten -17 12 -709 332 253 -251 -473 93
Mellersta Österbotten 37 6 -197 -78 30 -137 -130 -209
Norra Österbotten 380 -185 -789 -125 315 -27 -94 -337
Kajanaland -258 -21 -182 18 60 -11 -380 -14
Lappland -379 -6 -602 265 131 -107 -850 152
ÅLAND 2 -47 61 -8 148 -6 211 -61
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2018

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joni Rantakari 029 551 3249, Joonas Toivola 029 551 3355, Matti Saari 029 551 3401, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.7.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. juni 2018, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2018 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2017, kvartal I-II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2018/06/vamuu_2018_06_2018-07-26_tau_004_sv.html