Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2019 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2018, kvartal I–II

Område/landskap 1) Naturlig
folkökning
Nettoflyttning
mellan
landskapen 1)
Netto-
invandring
Folkökning
2019* Förändring 2019* Förändring 2019* Förändring 2019* Förändring
HELA LANDET -4 869 -736 - - 8 504 3 365 3 635 2 629
FASTA FINLAND -4 888 -756 -26 35 8 398 3 383 3 484 2 662
Nyland 1 268 -577 5 037 365 4 085 1 993 10 390 1 781
Egentliga Finland -558 94 94 23 674 179 210 296
Satakunta -576 34 -327 5 312 -7 -591 32
Egentliga Tavastland -347 37 158 388 91 24 -98 449
Birkaland -289 -55 391 -517 543 277 645 -295
Päijänne-Tavastland -467 5 4 -167 230 41 -233 -121
Kymmenedalen -651 -12 -212 81 157 46 -706 115
Södra Karelen -470 -101 -545 -62 193 33 -822 -130
Södra Savolax -644 18 -350 271 146 69 -848 358
Norra Savolax -543 -19 -540 -124 217 74 -866 -69
Norra Karelen -445 -13 -468 -86 178 89 -735 -10
Mellersta Finland -363 12 -718 -149 273 93 -808 -44
Södra Österbotten -262 50 -51 -5 184 88 -129 133
Österbotten -66 -32 -791 -75 329 94 -528 -13
Mellersta Österbotten -30 -60 -101 90 61 44 -70 74
Norra Österbotten 221 -127 -574 233 419 98 66 204
Kajanaland -271 -6 -134 43 81 32 -324 69
Lappland -395 -4 -899 -279 225 116 -1 069 -167
ÅLAND 19 20 26 -35 106 -18 151 -33
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2019

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joonas Toivola 029 551 3355, Juhana Nordberg 029 551 3051, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.07.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. juni 2019, Tabellbilaga 2. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2019 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2018, kvartal I–II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2019/06/vamuu_2019_06_2019-07-25_tau_002_sv.html