Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2019

Månad Levande
födda
Döda     Naturlig folkökning Omflyttning
mellan
kommuner
Invandring Utvandring Netto-
invandring
Den totala förändringen 1) Folkmängd   
Totalt 30 431 35 583 -5 152 192 936 21 351 9 280 12 071 6 468 5 524 387
Januari 3 865 5 126 -1 261 20 998 2 795 1 366 1 429 -395 5 517 524
Februari 3 287 4 389 -1 102 17 117 2 260 932 1 328 235 5 517 759
Mars 3 774 4 848 -1 074 17 922 2 416 1 058 1 358 305 5 518 064
April 3 748 4 392 -644 19 819 2 200 929 1 271 650 5 518 714
Maj 3 731 4 350 -619 22 877 2 575 1 053 1 522 903 5 519 617
Juni 3 808 4 092 -284 26 725 2 947 1 000 1 947 1 676 5 521 293
Juli 4 117 4 287 -170 26 811 2 973 1 177 1 796 1 665 5 522 958
Augusti 4 101 4 099 2 40 667 3 185 1 765 1 420 1 429 5 524 387
1) Innehåller korrigering av folkmängden

Källa: Befolkningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.09.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. augusti 2019, Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2019/08/vamuu_2019_08_2019-09-24_tau_001_sv.html