Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Kommunvisa förhandsuppgifter om befolkningen publiceras 15.2.2018

Statistikcentralen publicerar 15.2.2018 kommunvisa förhandsuppgifter om befolkningen år 2017. I publikationen finns inte förhandsuppgifter om förändringar i folkmängden. Om publiceringen av dem informeras likaså 15.2.2018. Kommunvisa förhandsuppgifter om befolkningen publiceras också som databastabell.

Statistikcentralen övergick i början av år 2017 till att ta emot material över befolkningsförändringar i ett nytt format. För att införa det nya formatet behövdes det betydande ändringar både i bearbetningen av data och i programmen för statistikproduktionen. I bearbetningen av data om befolkningsförändringar förekommer det fortfarande problem och det är inte möjligt att publicera förhandsuppgifter om befolkningsförändringar förrän kvaliteten på uppgifterna är säkerställd.

Förfrågningar: vaesto.tilasto@stat.fi


Senast uppdaterad 2.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/vamuu_2018-02-02_uut_001_sv.html