Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över fångar

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över fångar. Det sista statistikåret är år 2008. Gamla offentliggöranden och tidsserier kommer att finnas tillgängliga på webbsidorna.

Motsvarande uppgifter kan fås direkt från Brottspåföljdsverket. Uppgifterna i Statistikcentralens statistik över fångar bygger på de uppgifter Brottspåföljdsverket levererat.


Senast uppdaterad 22.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fångar [e-publikation].
ISSN=1798-4343. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/van/van_2010-11-22_uut_001_sv.html