Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

De som är bosatta i Finland är försäkrade enligt sjukförsäkringslagen. Med stöd av lagen har de under vissa förutsättningar rätt till föräldradagpenning som ersättning för det inkomstbortfall som orsakas av graviditet och vård av barn.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Föräldradagpenning [e-publikation].
Helsingfors: Folkpensionsanstalten [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vanpra/meta_sv.html