Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 11.12.2013

Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 109,1 miljarder euro i slutet av år 2012

Korrigering 30.10.2018. Siffrorna om skadeförsäkringsbolag har uppdaterats med uppgifter om två bolag. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Föremålen för placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet är främst aktier och andelar samt finansmarknadsinstrument, bl.a. masskuldebrevslån. Andra placeringsobjekt är fastighetsplaceringar och lån. I slutet av 2012 uppgick placeringsverksamhetens balansvärde till totalt 109,1 miljarder euro, av vilket arbetspensionsbolagens andel var 69 procent. I figuren nedan visas fördelningen av placeringar efter objekt.

Försäkringsbolagens placeringar 31.12.2012, Mn. euro (Korrigering 30.10.2018)

Försäkringsbolagens placeringar 31.12.2012, Mn. euro (Korrigering 30.10.2018)

Intäkterna av försäkringsverksamheten utgörs i första hand av premieinkomster, nettointäkter av placeringsverksamheten och andra intäkter. År 2012 uppgick premieinkomsten till nästan 20 miljarder euro varav största delen kom från arbetspensionsförsäkringar, drygt 12 miljarder euro.

Noggrannare uppgifter efter försäkringsbolag finns i statistikens databastabeller samt på webbsidorna till andra sammanslutningar som producerar uppgifter om försäkringar (länk till statistikens ingångssida i vänstermenyn under "Länkar").

Statistikcentralen publicerar ny statistik över försäkringsverksamhet. Statistiken täcker pensions-, liv- och skadeförsäkringsbolagens verksamhetsuppgifter bl.a. resultaträkning, balansräkning samt försäkringsklasser och försäkringsbestånd. Uppgifterna baserar sig på Finansinspektionens datainsamling gällande den inhemska verksamheten hos de sammanslutningar som verkar på försäkringsmarknaden. Man bör beakta att försäkringsbolagens bokslut och de nyckeltal som räknats utgående från dem avviker väsentligt från bokslutsscheman hos företag som verkar inom andra branscher. När det gäller pensions-, liv- och skadeförsäkringsbolagen avviker bokslutens struktur på många sätt från varandra. Uppgifterna om liv- och skadeförsäkringsbolagen innehåller också filialer utomlands.


Källa: Försäkringsverksamhet 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 09 1734 2957, Kerttu Helin 09 1734 3330, Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (268,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 11.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2012/vato_2012_2013-12-11_tie_001_sv.html