Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 6. Skadeförsäkringsbolagens försäkringsbestånd och betalningar 2015

  2015
Lagstadgad olycksfallsförsäkring, 1000 eur Försäkringsbestånd 99 997 727
  Försäkrade för olycksfall i arbetet 75 548 465
Lönesumma enligt allmänna tariffer 16 631 958
Premieinkomst enligt allmänna tariffer 205 741
Lönesumma enligt särskilda tariffer 58 417 537
Premieinkomst enligt särskilda tariffer 293 229
Försäkrade för annat olycksfall 21 687 644
Lönesumma 21 599 649
Premieinkomst 87 995
Kapital för fastställda fortlöpande ersättningar vid årets slut 2 247 260
Kostnader för arbetarskyddsarbete 1 298
Utbetalda ersättningar totalt 513 060
Sjukvård 99 997
Rehabilitering 22 848
Dagpenning 127 254
Menersättningar 12 950
Slutgiltigt fastställda pensioner 137 757
Begravningsbidrag och ersättning i ett för allt vid dödsfall 667
Indexförhöjningar 73 175
Övriga 4 524
Omkostnader för handläggning av ersättningar - 1)
Landfordon (Kasko), år Försäkringsbestånd 3 396 997
Försäkring enligt fordon totalt 3 394 899
Personbilar 2 184 695
Paketbilar 226 148
Lastbilar 78 054
Bussar 10 334
Motorcyklar 158 111
Mopeder 52 671
Snöskotrar 43 086
Traktorer och motoriserade arbetsmaskiner 304 767
Släpvagnar 268 535
Övriga fordon 68 497
Gruppförsäkringar totalt 2 098
Motorfordonsansvar (obligatorisk trafikförsäkring) - Försäkringsbestånd, år Försäkringsbestånd 5 233 587
Försäkring enligt fordon totalt 5 231 645
Personbilar 2 779 729
Paketbilar 323 790
Lastbilar 102 825
Bussar 12 174
Motorcyklar 198 551
Mopeder 178 517
Snöskotrar 60 517
Traktorer och motoriserade arbetsmaskiner 451 205
Släpvagnar 978 592
Övriga fordon 145 745
Gruppförsäkringar totalt 1 942
Motorfordonsansvar (obligatorisk trafikförsäkring) - Utbetalda ersättningar, 1000 eur Utbetalda ersättningar totalt 478 913
Sjukvård 63 041
Rehabilitering 28 877
Indexförhöjningar 48 514
Personskador totalt 279 057
Ersättningar för minskade inkomster och försämrad utkomst 44 109
Slutligt fastställda fortlöpande ersättningar 65 928
Engångsersättningar 8 471
Utbetalat kapital för fortlöpande ersättningar 126
Begravningsersättningar 794
Ersättning för sveda och värk 10 304
Övriga personskadeersättningar 8 893
Egendomsskador totalt 187 106
Ersättningar för motorfordon 159 809
Stilleståndsersättningar 11 949
Övriga ersättningar av egendomsskador 15 348
Rättegångs- och regleringskostnader 3 799
Ersättningar fördelade av TFC 8 951
1) Inga observationer

Källa: Försäkringsverksamhet 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 21.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2015, Tabellbilaga 6. Skadeförsäkringsbolagens försäkringsbestånd och betalningar 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2015/vato_2015_2016-11-21_tau_006_sv.html