Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 17.11.2017

Försäkringsbolagens premieinkomster minskade och utbetalda ersättningar ökade år 2016

Skade-, liv- och arbetspensionsförsäkringsbolagens sammanlagda försäkringspremieinkomster minskade år 2016 med 5,7 procent till 22,4 miljarder euro. Utbetalda ersättningar och pensioner ökade för sin del med 4,8 procent till 21,6 miljarder euro. I slutet av år 2016 var placeringarnas balansvärde 156,9 miljarder euro, när också livförsäkringsbolagens placeringar som utgör täckning för fondanknutna produkter inräknas.

Försäkringsbolagens fördelning av placeringar 31.12.2016, mn euro

Försäkringsbolagens fördelning av placeringar 31.12.2016, mn euro

Källa: Försäkringsverksamhet 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (221,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 17.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2016/vato_2016_2017-11-17_tie_001_sv.html